People Analytics Trainingen

Data-gedrevenheid staat hoog op de HR agenda in de meeste organisaties, zij het als evidenced-based HR management of als HR, People, of Workforce Analytics. In meerdere mate moet HR haar bestaan rechtvaardigen door de impact van beleid en praktijken op de bottom-line aan te tonen. Idealiter zou iedere HR verandering evidence-based zijn om de beoogde effecten te waarborgen.

Leerdoelen

Volgens Harvard Business Review (2016) zijn “digital and technology“, “creative thinking and experimentation“, en “data analysis and interpretation” de belangrijkste skills die de HR manager van de toekomst nodig heeft. Hierin weerklinken de eerdere oproepen van Ulrich en consorten. De leerdoelen van de programma’s die ik door de jaren heen heb ontwikkeld spelen juist op deze capabiliteiten in:

 • Inzicht in de ontwikkelingen van data-gedreven HR.
 • Opstellen van de juiste onderzoeksvraag, op het juiste niveau.
 • Opstellen van rigoureus onderzoeksdesign met HR data.
 • Behalen van actionable insights uit HR data analyses.
 • Kritische evaluatie van HR onderzoek (en haar resultaten).
 • Mogelijkheden en toepassingen van Machine Learning binnen HR.
 • Inzicht in de valkuilen van data-gedreven HR.
 • Bepalen van een interne roadmap voor vervolgprojecten.

Tevens faciliteer ik trainingen voor data analisten, waarin zij leren people analytics en de bijbehorende statistische technieken zelf toe te passen en uit te voeren in statistische software.

MMO37_menti1
Interactieve wordcloud onderdeel van start cursus (TIAS MMO, 2017)

Opzet

In mijn programma’s behandel ik op interactieve wijze state-of-the-art cases zoals ze zijn uitgevoerd bij de voorlopers op het gebied van People Analytics. Alles van valide KPIs, effectieve dashboarding, tot aan regressie-analyse en text mining passeert de revue, met een scala aan cases op de verschillende niveau’s:

 • HR Metrics & Reporting:
  • Wat definieert een goede metric?
  • Hoe kun je deze effectief monitoren?
  • Hoe minimaliseren we bias en externe invloeden?
 • Descriptive Analytics: 
  • Hoe linken we HR en bedrijfsuitkomsten?
  • Hoe meet ik goed leiderschap?
  • Wat is de impact van employee engagement?
 • Predictive Analytics: 
  • Hoe voorspellen we wie er gaat vertrekken, verzuimen, of presteren?
  • Hoe incorporeren we “big data” (bijv. text, video, locatie)?
 • Prescriptive Analytics: 
  • Gaat deze training iets opleveren?
  • Werkt ons bonussysteem?
  • Is interventie A of B effectiever? 

Cases worden volledig ontleed, van probleemstelling tot aan analyse en oplossing, en aan de hand van hun valkuilen en successen wordt er een standaard projectcyclus gepresenteerd. Deelnemers lopen deze cyclus zelf door op een relevante case in hun eigen organisatie. Onder begeleiding wordt er een onderzoeksdesign en aanpak opgesteld, aangepast aan de specifieke probleemstelling.

Bij de uitgebreidere programmavorm kan er, indien gewenst, met simulatiedata aan de slag worden gegaan met relevant analyses in Excel, SPSS, en/of R.

slide_interactief
Slides zijn indien gewenst interactief en komen met reproduceerbare code-voorbeelden.
slide_praktijk
Alle leerstof en cases komen met bronnen en extra leesmaterialen.

Looptijd en kosten

CRKBO_Docent

De programma’s lopen van een uur (inspiratiesessie) tot enkele volledige dagen en worden volledig aangepast naar de specifieke organisatiecontext van de deelnemers. Doordat we beschikken over een CRKBO-registratie voor beroepsdocenten kunnen trainingen vrij van BTW worden verzorgd. Neem vooral contact op om de mogelijkheden te bespreken.

slide_visualisatie
Ingewikkelde concepten (bijv. validiteit) worden tastbaar gemaakt d.m.v. toegepaste en relevante visualisaties.

Evaluaties

Trainingen zijn beoordeeld als zeer goed, met een gemiddeld deelnemers-tevredenheid van 79.7% (258 beoordelingen). Enkele deelnemerservaringen:

 • Sterk, sluitend en boeiend verhaal, onderbouwd met voorbeelden. (TIAS, 2015)
 • Hele avond was interactief met mooie voorbeelden. Prima gedaan, relevante informatie. (TIAS, 2015)
 • Super energiek voor de avond, erg goed gedaan. En een super relevant onderwerp. Goed geanticipeerd op de energie van het publiek in de avond. (TIAS, 2016)
 • Roept telkens de vraag op: Doen we wel de goede dingen? (STZ, 2016)
 • Prima presentatie binnen op zich een korte tijd. Helder, leuke animaties en verschillende invalshoeken (TIAS, 2017)
 • Goed verhaal, enthousiast gebracht! Leerzaam, verhelderend. (TIAS, 2017)
 • Interessant, energiek en duidelijk. Heeft zeker goede inzichten gebracht. Heldere voorbeelden, duidelijk uitgelegd met voldoende geduld (TIAS, 2017)
 • Goed tempo, duidelijk, vernieuwend, veel nieuwe inzichten! (TIAS, 2017)
 • Duidelijke voorbeelden, relatie met de theorie is duidelijk. Energiek, vernieuwend, fris gebracht. (TIAS, 2017)
 • Beter inzicht gekregen in waar je welke techniek voor zou kunnen gebruiken. Praktische tips en zeker voor herhaling vatbaar (Intelligence Group, 2018)
 • Prettige manier van presenteren, de zaken goed uitgelegd, ook waarom een bepaald techniek wel/niet relevant is voor het bedrijf. (Intelligence Group, 2018)