paulvanderlaken.com

Data Science, Machine Learning, & Visualization

Internationale mobiliteit

In 2014 begon ik, gesponsord door Shell, aan mijn proefschrift waarin ik onderzocht hoe organisaties het success van hun uitzendingen kunnen verbeteren door middel van statistische analyse. Naast mijn academische publicaties op dit vlak heb ik verscheidene praktijkgerichte onderzoeken geleid bij verschillende organisaties.


Selectie

Met behulp van latente groeicurves en proportionele risico-modellen heb ik de effectiveit van selectie praktijken voor internationale uitzendingen geanalyseerd. Door meer dan 2.000 uitgezonden medewerkers te volgen over een periode van 4 tot 10 jaar kon worden achterhaald welke selectiecriteria wel en niet voorspellend waren voor het presteren tijdens de internationale opdracht, het voltooien van de opdracht en de uiteindelijke retentie van de uitgezonden medewerker.

Met verschillende geavanceerde algoritmen heb ik onderzocht in hoeverre het toekomstige presteren van uitgezonden medewerkers kon worden voorspeld. Hiervoor heb ik voor 4.000 uitgezonden medewerkers de performance en talent management gegevens gekoppeld aan hun mobiliteitsdata, demografische gegevens en vragenlijstresponses.


Ondersteuning

Door academische literatuur meta-analytisch te herzien kon worden achterhaald in welke mate bepaalde vormen van ondersteuning bijdragen aan internationaal success. Een academische publicatie over dit project is momenteel in voorbereiding.

Door verschillende vormen van ondersteuning te koppelen aan het presteren en de retentie van uitgezonden medewerkers kon ik aantonen welke ondersteunde HR praktijken (niet) in relatie stonden tot internationaal success en onder welke omstandigheden. Uit de HR IT systemen kon op basis van vergoedingen worden afgeleid van welke praktijken uitgezonden medewerkers wel en niet gebruik haddden gemaakt en uit vragenlijstgegevens kon worden opgemaakt in welke mate medewerkers goede ondersteuning hadden ervaren van verschillende service providers.


Ontwikkeling

Door middel van een retrospectieve panelstudie van bijna 10.000 senior medewerkers heb ik onderzocht in hoeverre de carrière-voortgang werd beïnvloed door (een gebrek aan) internationale ervaringen en de karakteristieken van de bijbehorende transities. Hiervoor heb ik transitiematrices en sequentie analyses gebruikt.

Met behulp van proportionele risico-modellen heb ik onderzocht in hoeverre kortdurende uitzendingen tijdens een traineeship het presteren en de retentie van trainees beinvloedde. Hierbij kon ik gebruik maken van de mobiliteitsgegevens, demografische data en prestatiebeoordelingen van bijna 3000 trainees over een periode van meerdere jaren. Door vervolgens financiele kostcijfers te koppelen aan de statistische resultaten kon worden berekend wat de ROI was van het gebruik van dergelijke uitzendingen voor de ontwikkeling van graduate trainees.


Monitoren

Door middel van netwerk analyse kon ik in kaart brengen hoe globaal talent werd ingezet in een multinational. Zo kon worden achterhaald hoe de mobiliteitsstromen zich hadden ontwikkeld over de jaren, waar moest worden geïnvesteerd in een betere talent pipeline, tijdens welke opdrachten talent een verhoogd risico liep om de organisatie te verlaten en tijdens welke opdrachten leidden tot de snelste carrieregroei.

Op basis van 4.000 ingevulde vragenlijsten kon ik achterhalen welke thema’s wel en niet accuraat werden gemeten in een vragenlijst naar de ervaringen tijdens de beginfase van internationale opdrachten. Daarnaast kon data-gedreven psychometrisch advies worden gegeven voor de optimalisatie van de vragenlijst, en statistisch advies voor de ontwikkeling van een bijbehorend metrics dashboard.

 

simulated_network
Voorbeeld: netwerkvisualisatie van mobiliteitsstromen in Zuid-Oost Aziatisch bedrijf