paulvanderlaken.com

Data Science, Machine Learning, & Visualization

(Social) Netwerk Analyse

Netwerk analyse tracht de onderliggende (sociale) structuur in data bloot te leggen. Haar toepassingen omvatten vele meer dan alleen de analyse van sociale netwerken. Zo kunnen bijvoorbeeld ook producten, taal, ziekten en zelf theorien worden geanalyseerd in netwerkvorm. 


Monitoren van talent pipelines

Door middel van netwerk analyse kon ik in kaart brengen hoe globaal talent werd ingezet in een multinational. Zo kon worden achterhaald hoe de mobiliteitsstromen zich hadden ontwikkeld over de jaren, waar moest worden geïnvesteerd in een betere talent pipeline, tijdens welke opdrachten talent een verhoogd risico liep om de organisatie te verlaten en tijdens welke opdrachten leidden tot de snelste carrieregroei.

simulated_network
Vroege versie van dashboard met gesimuleerde data

Woordennetwerk

Begin 2017 had ik het idee opgevat zelf een sentimentwoordenboek te creëren. Niet alleen zijn Nederlandse sentiment lexicons schaars, maar tevens is er naar mijn weet nog geen enkele gegenereerd met behulp van webscraping en netwerkanalyse (red: toch wel). Zodoende heb ik een algoritme geschreven welke systematisch trefwoorden van bekende woordenboekwebsites trekt, evenals de synoniemen en antoniemen van deze trefwoorden. Wat onstaat is een enorm woordennetwerk, waarin ieder woord bepaalde relaties (positief of negatief) heeft tot andere woorden in het netwerk. Vervolgens is het mij mogelijk om, door een handvol woorden in het netwerk een al dan niet vaste lading te geven (e.g. +2 voor leuk, -5 voor afschuwelijk), het gehele netwerk van een sentiment of emotie-waarde te voorzien door het domino- of watervaleffect dat onstaat.

%d bloggers like this: