paulvanderlaken.com

Data Science, Machine Learning & Visualization

Consultancy

Organisaties die nog niet met HR analytics bezig zijn hebben vaak wel een sterke ambitie, maar hoe en waar te starten? Vanuit academische positie en vanuit eigen onderneming VDLogic verzorg ik trainingen en bied ik (pro bono) consultancy in HR analytics en HR data analyse aan.

Sinds de opkomst van HR analytics in Nederland ben ik bezig geweest in het vakgebied. Het meerdendeel van mijn ervaring heb ik opgedaan bij de grote multinationals, waar ik mee hebt gewerkt in de gespecialiseerde HR analytics teams. Binnen kleinere organisaties, waar specialisitische kennis meer op ad hoc basis nodig was, heb ik ook verschillende projecten opgestart en geleid. Op verschillende gebieden kan ik waardevolle expertise bieden:

  • Reguliere statistische modellen
  • Voorspellende statistische modellen
  • Design van experimenten en onderzoeksprojecten
  • Verbetering van huidige dataverzameling en -rapportage
  • Constructie en verbetering van vragenlijstonderzoek
  • Constructie en verberting van dashboarding
  • Opbouwen van de analytische capabiliteiten

In mijn projectportofolio kun je in meer detail lezen waar ik me over de jaren mee bezig heb gehouden. Eenzelfde onderzoeken kunnen ook binnen jouw organisatie worden opgestart om zo de impact van HR veranderingen en interventies te achterhalen. Onder de juiste omstandigheden kan ik mijn diensten op pro bono basis aanbieden, dus neem snel contact op.

VDLogic-png


Vragenlijstonderzoek

Medewerkeronderzoek is niet meer wat het geweest is. Of we het nu hebben over medewekertevredenheid, -betrokkenheid of engagement, in veel organisaties worden de vragenlijsten eerder gezien als een jaarlijks ritueel dan dat er strategische waarde en inzichten aan worden ontleend.

Een typische slechte uitvoering ziet er vaak als volgt uit: Tweejaarlijks wordt er in samenwerking met een logge provider een lange vragenlijst afgenomen. De onderwerpen zijn vaag en klinken zweverig, de voornamelijk leidende vragen zijn ooit zelf bedacht en verspreid door de vragenlijst liggen enkele verdwaalde open vragen. Omdat er, behalve een algemene terugkoppeling, niets met de resultaten gebeurd is het niet gek dat slechts een klein percentage van de medewerkers überhaupt de moeite neemt om de vragenlijst in te vullen.

Indien goed uitgevoerd heeft vragenlijstonderzoek echter wel degelijk strategische waarde. Hierbij is onder andere het volgende van belang: de vragen en de antwoorden zijn valide en betrouwbaar; de medewerker heeft een incentive om deel te nemen en eerlijke feedback te geven; best practices met betrekking tot de verspreiding en het gebruik worden gehandhaafd; en aannames worden statistisch getoetst. Ook zijn juist de ad hoc vragenlijsten – eenmalig voor en na een HR verandering – heel inzichtelijk om specifieke impact te meten. Tevens kunnen nieuwe text-mining technieken ook in de grote volumes aan ongestructureerde tekst inzichtelijke patronen vinden. Juist binnen de HR functie kan een goede vragenlijst zo het verschil maken tussen moeten sturen op gevoel, en kunnen sturen op basis van data.

Juist binnen de HR functie kan een goede vragenlijst zo het verschil maken tussen moeten sturen op gevoel, en kunnen sturen op basis van data.

Neem vooral een kijkje in mijn projectportofolio om te zien hoe wij ook jouw organisatie kunnen helpen HR implementatie en haar gevolgen meetbaar te maken.

%d bloggers like this: