Tag: recensie

HR Analytics: Een 7e zintuig voor de moderne HR-professional

HR Analytics: Een 7e zintuig voor de moderne HR-professional

Wat gebeurt er in Nederland op het gebied van HR Analytics? Dit nieuwe boek laat zien wat enkele Nederlandse organisaties de afgelopen jaren daadwerkelijk hebben ondernomen. De verschillende auteurs, waaronder ik mij mag scharen, geven een kijkje in de praktijkwereld van het onderbouwen van HR-beslissingen aan de hand van diverse databronnen en analysetechnieken. Ze verklaren daarmee HR Analytics niet heilig, maar wie als HR- professional waarde wil toevoegen aan de business, kan er veel aan hebben. Het credo is dan: weet wat je moet doen, wees alert op de valkuilen en beschouw HR Analytics als een zevende zintuig naast je andere zintuigen. Met dit extra zintuig kun je als HR- professional scherper waarnemen wat het echte HR-probleem is, en wat mogelijk de oplossing is.

Het boek ‘HR Analytics’ is voor de moderne HR-professional die nieuwsgierig is naar wat analytics kan bij dragen aan zijn of haar professionaliteit. De voorbeelden en verhalen uit de praktijk leveren verschillende leerpunten en inzichten die helpen bij een meer analytische benadering van de diverse HR beleidsthema’s rondom recruitment, loopbanen, arbeidsvoorwaarden, training en opleiding of engagement. Het is een duwtje in de rug op weg naar HR Analytics als een toevoeging aan het HR-vak. Niet als vervanging.

Wiemer Renkema, recensist op managementboeken.nl, heeft het boek inmiddels gelezen en vat de inhoud mooi samen:

In de tien hoofdstukken van het boek komen de belangrijkste HR analytics voorbij, zoals die voor recruitment, carrièreontwikkeling, medewerkerstevredenheid en beloning. De lezer kan zelf de relevantie van ieder onderwerp bepalen en gericht de informatie zoeken die voor hem van belang is. Bij ieder onderwerp gaan de schrijvers in op alle kernvragen, wat het boek een overzichtelijke en makkelijk leesbare structuur geeft.

[…]

Je hebt geen lange adem nodig om HR analytics. Een 7e zintuig voor de moderne HR-professional te lezen. Wat een praktisch, compleet en goed geschreven boek is dit!

Wiemer Renkema, recensist [link]

Hier kun je een deel van het introductiehoofdstuk inzien om te kijken of het boek iets voor jou is.